Utvärdering och analys

 

Utvärdering och analys

Utvärdering

Cargo & Kraft Turbin Sverige AB, CKTAB, har kompetens för konstruktion, utformning, projektledning, bygge och leverans samt installation, idrifttagning och utbildning inom småskalig vattenkraft.

CKTAB erbjuder

  • Ekonomisk analys
  • Varaktighetsberäkningar
  • Projektledning
  • Reservdelar
  • Service och underhåll

CKTAB bygger turbiner och kan leverera allt från en vattenturbin till nyckelfärdig station. Styrsystem, generatorer, lager, remtransmissioner med mera köper vi från våra utvalda samarbetspartners. I tillägg till vår egen kunskap, offererar vi service relaterad till småskalig vattenkraftproduktion – allt för att få en så driftsäker lösning som möjligt.

 

Analys

AnalysCargo & Kraft Turbin Sverige AB, CKTAB, har utvecklat ett analysprogram, "HESA", som är unikt för småskalig vattenkraft. Med kunskap om fallhöjd, vattenföring och investering utför vi tillsammans med kund en analys av stationen. Det är ett verktyg för att avgöra om en fortsatt projektering är ekonomiskt försvarbar.

CKTABs "HESA" är användbar oavsett vilken turbin Du som kund väljer att installera. Den kan även användas för att värdera en station eller fall. CKTAB debiterar enligt överenskommelse i de fall vi ej får leverera utrustning. Slå en signal, eller skicka ett mail om Du är intresserad.

"HESAn" är ett instrument som kan användas för att bedöma den tänkta renoveringen. Dokumentet ger kunskap om investeringen, men är aldrig en garanti för det ekonomiska resultatet eller produktionen. För CKTAB är den också ett sätt att analysera betalningsförmågan i ett samarbete. 

 

 

Telefon: 021-180 700 | Adress: Kedjebohammar, 739 92  Skinnskatteberg, Sverige
© Cargo & Kraft Turbin Sverige AB