Montage och dritftning

Montage och driftningCargo & Kraft Turbin Sverige AB, CKTAB, kan leverera komplett utrustning till din station. Det innebär allt från sugrör, tub, intag och luck-lösningar, elskåp och styrutrustning samt självklart den överenskomna vattenturbinen.

Själva montaget utförs antingen av stationsägaren eller i CKTABs regi. Från leverans till driftad station kan det gå som fort som två veckor – allt är en fråga om planering, samarbete, kraft, mod och uthållighet. 

Efter slutfört montage, driftar CKTABs drifttekniker på en dag.

Telefon: 021-180 700 | Adress: Kedjebohammar, 739 92  Skinnskatteberg, Sverige
© Cargo & Kraft Turbin Sverige AB