Konstruktion och tillverkning

 

KonstruktionKonstruktion

Vid utveckling och konstruktion tar Cargo & Kraft Turbin Sverige AB, CKTAB, vara på gammal beprövad vattenkraft teknik, tillför egna lösningar och kombinerar med moderna material och produktionsteknologi. Vi använder Solid Works, 3D och Fluid för konstruktion och analys. Vi utför stationdesign i Vector Works.

tillverkning

CKTABs semi kaplan turbiner finns nu i drift i närmare 130 stationer, våra fullkaplan finns på ett flertal stationer och vi har ett par stora turgo turbiner i drift. De små turgohjulen finns på plats runt om i världen, främst i Indien och Latinamerika.

Största fördelar

  • Lätta att installera, lätta att sköta och lätta att äga.
  • Beprövad teknik.
  • Certifierad kvalitet i tillverkning och material.

 

Tillverkning

Cargo & Kraft Turbin Sverige AB, CKTAB, är pionjärer i att vidareutveckla småskalig vattenkraft för låga fallhöjder. CKTAB har produktutvecklat semi kaplan turbinen, effektiviserat tillverkningen och utvecklat ekonomiska lösningar för småskalig vattenkraftsproduktion. CKTABs turbiner är standardiserade i sin teknik och konstruktion, men varje turbin anpassas för en specifik station.

CKTABs vattenturbiner och tillhörande system konstrueras och byggs i kvalitetssäkrad miljö i Sverige. 

CKTAB har tillverkande verkstad i Västerås, service har vi i Kristinehamn.

Telefon: 021-180 700 | Adress: Kedjebohammar, 739 92  Skinnskatteberg, Sverige
© Cargo & Kraft Turbin Sverige AB