Det var då det...

Finnshyttan

64 män i verkstaden... bör innebära 64 familjers levebröd.  Se stoltheten –

gjuten undre ledhjulring till Lilla Edets kraftstation från Finnshyttans Mek. Verkstad.

Vattenkraft kan fortsätta generera ... Men det krävs nya, friska tag!

Telefon: 021-180 700 | Adress: Kedjebohammar, 739 92  Skinnskatteberg, Sverige
© Cargo & Kraft Turbin Sverige AB