Lyfter upp klimatrapporten igen!

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) godkände skrivningarna i den nya klimatrapporten, AR5, den sista oktober 2014 i Köpenhamn. AR står för "Assement Reports of the state of knowledge on climate change" och är den 5:e i ordningen. Populärt kallas arbetet; FNs Klimatrapport 2013.

Det internationella samarbetet med att sammanställa, evaluera och enas om forskningsresultat syftar till att utgöra grund för framtida internationella samarbeten, konventioner och utveckling. I rapporten enas man om att klimatförändring beroende på utsläpp av växthusgaser (GHG), dvs mänskliga aktiviteter, är högst trolig.

Många miljöproblem är internationella, dvs vad vi gör i Sverige påverkar miljön i andra länder, klimatförändring är av denna art. I rapporten analyseras bland annat klimatpåverkan till följd av energiproduktion. I kapitel 7, av arbetsgrupp 3, synas CO2 utsläpp per produktionsslag. Livscykelanalyserat. Man noterar följande listning; gram CO2 per producerad kilowattimme.

Vattenkraft 4 gr

Vind kraft 12 gr

Kärnkraft 16 gr

Solenergi 46 gr

Olja, kol > 1000 gr

Med denna rapport och lite historisk förankring i bakfickan, känns det arbete som HaVs myndigheten, Länsstyrelser, Kammarkollegiet, Sportfiskare och Älvräddare driver i Sverige lite knepigt. Det kan funderas över om vi inte har större problem än att driva fram förnyade tillstånd för väl anpassad småskalig energiproduktion medelst vatten.

Åter till AR5, där konstateras en förväntad temperaturhöjning, dvs varmare klimat. I Sverige uppemot 5 grader varmare år 2100 med störst höjning under vintern. Än så länge diskuteras bara lufttemperatur - det torde dock påverka även vattentemperaturen - fråga att ställa: är småskalig vattenkraft  det största hotet mot nuvarande vattenfauna?

Läs gärna mer! här är några länktips:

http://report.mitigation2014.org/drafts/final-draft-postplenary/ipcc_wg3_ar5_final-draft_postplenary_chapter7.pdf

ipss.ch

klimatanpassning.se

Notera gärna: Vind generar 3 gånger så mycket CO2 som vatten, solenergi (som subventioneras i Sverige) generar så mycket utsläpp...men det är ju i Kina?  För övrigt, länken till 7 kapitlet fick vi den 7 oktober, alltså innan AR5 var publicerad.

CKTAB arbetar för att effektivisera, modernisera och ta till vara möjligheter till elproduktion i alla möjliga existerande byggnationer kring fallhöjder. Vi gråter blod för varje nedstängd möjlighet, inte bara i egen sak, mest för den förlorade möjligheten till "empowerment" hos varje fallägare.

 

Telefon: 021-180 700 | Adress: Navigatörgatan 6, 721 32 Västerås, Sverige
© Cargo & Kraft Turbin Sverige AB