Koll på läget i Örebro?

Inte utomparlamentariskt, men väl en protest!

 

För ett tag sedan fick vi följande länk;

http://www.skrivunder.com/signatures/lindbackadammen/start/160

Rena gallimattiasen och slöseri med kraft, resurser, människor och pengar - både privata och allmäna! Läs historien här:

 

http://www.lindbacka.se/information-om-vattenniva-i-dammen

Vi uppmanar dig att signera och sprida informationen vidare - inte bara till vänner inom småskalig vattenkraft, utan till alla - med "sustainable power"!!! 

I övrigt undrar vi om Lst mfl. beräknat metanutsläppen till följd av denna dammtömning... de är ju i o f sig övergående, tar väl ett 10-tal år innan markerna helat sig. Se vidare om AR5 i nyhetsflödet.

 

Telefon: 021-180 700 | Adress: Navigatörgatan 6, 721 32 Västerås, Sverige
© Cargo & Kraft Turbin Sverige AB