Det var då det...

Finnshyttan

64 män i verkstaden... bör innebära 64 familjers levebröd.  Se stoltheten –

gjuten undre ledhjulring till Lilla Edets kraftstation från Finnshyttans Mek. Verkstad.

Vattenkraft skulle kunna fortsätta generera ... Men det krävs nya, friska tag!

Senast uppdaterad måndag, 24 oktober 2016 14:18

Träffar: 1823

Som droppen urholkar stenen...

Fagerdala har fått tillstånd!

CKTAB gratulerar och imponeras av ihärdigheten! CK700S, nummer 103, fortsätter att producera. TIll glädje för många!

Senast uppdaterad måndag, 24 oktober 2016 14:10

Träffar: 2025

Lyfter upp klimatrapporten igen!

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) godkände skrivningarna i den nya klimatrapporten, AR5, den sista oktober 2014 i Köpenhamn. AR står för "Assement Reports of the state of knowledge on climate change" och är den 5:e i ordningen. Populärt kallas arbetet; FNs Klimatrapport 2013.

Det internationella samarbetet med att sammanställa, evaluera och enas om forskningsresultat syftar till att utgöra grund för framtida internationella samarbeten, konventioner och utveckling. I rapporten enas man om att klimatförändring beroende på utsläpp av växthusgaser (GHG), dvs mänskliga aktiviteter, är högst trolig.

Många miljöproblem är internationella, dvs vad vi gör i Sverige påverkar miljön i andra länder, klimatförändring är av denna art. I rapporten analyseras bland annat klimatpåverkan till följd av energiproduktion. I kapitel 7, av arbetsgrupp 3, synas CO2 utsläpp per produktionsslag. Livscykelanalyserat. Man noterar följande listning; gram CO2 per producerad kilowattimme.

Vattenkraft 4 gr

Vind kraft 12 gr

Kärnkraft 16 gr

Solenergi 46 gr

Olja, kol > 1000 gr

Med denna rapport och lite historisk förankring i bakfickan, känns det arbete som HaVs myndigheten, Länsstyrelser, Kammarkollegiet, Sportfiskare och Älvräddare driver i Sverige lite knepigt. Det kan funderas över om vi inte har större problem än att driva fram förnyade tillstånd för väl anpassad småskalig energiproduktion medelst vatten.

Åter till AR5, där konstateras en förväntad temperaturhöjning, dvs varmare klimat. I Sverige uppemot 5 grader varmare år 2100 med störst höjning under vintern. Än så länge diskuteras bara lufttemperatur - det torde dock påverka även vattentemperaturen - fråga att ställa: är småskalig vattenkraft  det största hotet mot nuvarande vattenfauna?

Läs gärna mer! här är några länktips:

http://report.mitigation2014.org/drafts/final-draft-postplenary/ipcc_wg3_ar5_final-draft_postplenary_chapter7.pdf

ipss.ch

klimatanpassning.se

Notera gärna: Vind generar 3 gånger så mycket CO2 som vatten, solenergi (som subventioneras i Sverige) generar så mycket utsläpp...men det är ju i Kina?  För övrigt, länken till 7 kapitlet fick vi den 7 oktober, alltså innan AR5 var publicerad.

CKTAB arbetar för att effektivisera, modernisera och ta till vara möjligheter till elproduktion i alla möjliga existerande byggnationer kring fallhöjder. Vi gråter blod för varje nedstängd möjlighet, inte bara i egen sak, mest för den förlorade möjligheten till "empowerment" hos varje fallägare.

 

Senast uppdaterad fredag, 27 mars 2015 10:56

Träffar: 3548

Vi är stolta över

PHPLTD

Vårt gemensamma arbete i Indien. CKTAB har under flera år arbetat tillsammans med Prakruti Ltd i Bangalore. I samarbete mellan oss och Hartwigsen Hydro I USA har CKTABs turgo-löphjul utvecklats och förfinats. I bland annat Indien är de implementerade på ett flertal sites. Och nu har Prakruti fått utmärkelse under en konferens, Millennium Alliance, november 2014 i New Delhi.

Utmärkelsen är av kategorin Clean Energy/Climate change (ur ett svenskt perspektiv lite udda?) och projektbeskrivningen lyder:

"The project aims to build a business in providing Pico hydro based home lighting in hilly areas. The 2 products are 
a. 150 W hydro turbine generator set, 48 V battery pack to provide Lighting and mobile charging power to 6 neighboring houses .

b. 300 W hydro turbine generator sets, 48 V battery pack to provide lighting, mobile charging power and one community TV point to 9 neighboring houses.

The product package consisting of the hydro turbine to generate power from low to high head is available. The balances of the components are off the shelf. The project is proposed at Uttarkashi and Rudraprayag districts of Uttarakhand. The delivery team at site has been identified and the action can start. The critical issues to be addressed in the project are the local delivery, local maintenance and local financing. Prakruti has significant experience on this in Karnataka. An innovative strategy has been proposed for the project. 
The project would deliver 100 such systems. The experience would be used to scale up the activity across Uttarakhand and other Himalayan hilly states. The potential is estimated at over 200,000 based on previous studies."

 

Senast uppdaterad måndag, 01 december 2014 13:07

Träffar: 3480

Snygga stationer

 

Under hösten 2014 har CKTAB besökt flera välskötta kraftstationer! Det är glädjande att se när turbiner, hus och vattenvägar sköts och underhålls med kärlek. Vi gratulerar Tibro Energi, bilden, och Ålem Energi som bland många andra gör bra jobb!
 
Panoramabild med 2 st CK1100S, driftade 2009.tibro

 

Senast uppdaterad måndag, 01 december 2014 12:49

Träffar: 3511

Telefon: 021-180 700 | Adress: Navigatörgatan 6, 721 32 Västerås, Sverige
© Cargo & Kraft Turbin Sverige AB