CKTAB, GDPR och personuppgifter

 
Cargo & Kraft Turbin Sverige AB sparar och behandlar personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress, i förekommande fall; organisationsnummer och e-postadress. Men framförallt sparar vi uppgifter om kraftstationen och turbinplaner. Vi gör det för att komma ihåg vad vi gjort, vad vi räknat på och hur vi tillsammans har tänkt. 
 
Uppgifterna kommer från dig själv men också från tredje part så som t ex SMHI. Vår ambition är att vara korrekta och lämpliga för att uppfylla avtal och rättsliga förbindelser. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. 
 
CKTAB följer integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är intresseavvägning, avtal och rättsliga förbindelser. Dina uppgifter kommer att sparas under vår affärsrelation och så länge lagen både tillåter och kräver. Vårt mål är att de uppgifter vi har om dig stannar hos oss (de delas dock med vårt moderbolag). Endast tvingande åtgärder kan komma att leda till att personuppgifter delas med andra. Tekniska uppgifter kan däremot komma att delas med t ex framtida ägare av en station eller turbin.
Personuppgiftsansvarig är Cargo & Kraft Turbin Sverige AB. Sedan 1990-talet har vi anmält till Datainspektionen att vi har ett enklare kundregister med kontaktuppgifter både till kunder, ”prospects”, leverantörer och samarbetspartners. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig.  Du kan begära att vi begränsar mängden, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att maila oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Senast uppdaterad tisdag, 12 februari 2019 11:03

Träffar: 4663

Det var då det...

Finnshyttan

64 män i verkstaden... bör innebära 64 familjers levebröd.  Se stoltheten –

gjuten undre ledhjulring till Lilla Edets kraftstation från Finnshyttans Mek. Verkstad.

Vattenkraft kan fortsätta generera ... Men det krävs nya, friska tag!

Senast uppdaterad torsdag, 23 augusti 2018 08:21

Träffar: 5520

Klimatrapporten igen!

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) godkände skrivningarna i den nya klimatrapporten, AR5, den sista oktober 2014 i Köpenhamn. AR står för "Assement Reports of the state of knowledge on climate change" och är den 5:e i ordningen. Populärt kallas arbetet; FNs Klimatrapport 2013.

Det internationella samarbetet med att sammanställa, evaluera och enas om forskningsresultat syftar till att utgöra grund för framtida internationella samarbeten, konventioner och utveckling. I rapporten enas man om att klimatförändring beroende på utsläpp av växthusgaser (GHG), dvs mänskliga aktiviteter, är högst trolig.

Många miljöproblem är internationella, dvs vad vi gör i Sverige påverkar miljön i andra länder, klimatförändring är av denna art. I rapporten analyseras bland annat klimatpåverkan till följd av energiproduktion. I kapitel 7, av arbetsgrupp 3, synas CO2 utsläpp per produktionsslag. Livscykelanalyserat. Man noterar följande listning; gram CO2 per producerad kilowattimme.

Vattenkraft 4 gr

Vind kraft 12 gr

Kärnkraft 16 gr

Solenergi 46 gr

Olja, kol > 1000 gr

Med denna rapport och lite historisk förankring i bakfickan, känns det arbete som HaVs myndigheten, Länsstyrelser, Kammarkollegiet, Sportfiskare och Älvräddare driver i Sverige lite knepigt. Det kan funderas över om vi inte har större problem än att driva fram förnyade tillstånd för väl anpassad småskalig energiproduktion medelst vatten.

Åter till AR5, där konstateras en förväntad temperaturhöjning, dvs varmare klimat. I Sverige uppemot 5 grader varmare år 2100 med störst höjning under vintern. Än så länge diskuteras bara lufttemperatur - det torde dock påverka även vattentemperaturen - fråga att ställa: är småskalig vattenkraft  i redan förbyggda fall det största hotet mot klimatförändringar?

Sommaren 2017 - låga grundvattennivåer, sommaren 2018 - värmerekord. Sommaren 2014 - stor skogsbrand, sommaren 2018 - flera stora, svåra skogsbränder. Fler myndigheter börjar prata om nya dammar för att säkra dricksvattenreserver, det funderas över branddammar och det rekommenderas fiske i reglerade vattendrag då de naturliga har så låg vattenföring att fiskar kämpar för överlevnad. Utsläppssiffrorna ovan, från 2015 gäller fortfarande, de är inte ändrade. Vi kan ju i a f glädjas åt att tillståndsprövningen underlättas med ny lagstiftning. Vi undrar lite över hur de ser på möjlighet att renovera, utveckla och effektivisera befintliga anläggningar? Det är ju jussom vårt specialområde...

 

Läs gärna mer! här är några länktips:

http://report.mitigation2014.org/drafts/final-draft-postplenary/ipcc_wg3_ar5_final-draft_postplenary_chapter7.pdf

ipss.ch

klimatanpassning.se

Notera gärna: Vind generar 3 gånger så mycket CO2 som vatten, solenergi (som subventioneras i Sverige) generar också mycket utsläpp...men det är ju i Kina? Elbilar... javisst, men de går ju inte på luft. För övrigt, länken till 7 kapitlet fick vi den 7 oktober, alltså innan AR5 var publicerad.

CKTAB arbetar för att effektivisera, modernisera och ta till vara möjligheter till elproduktion i alla möjliga existerande byggnationer kring fallhöjder. Vi gråter blod för varje nedstängd plats, inte bara i egen sak, mest för den förlorade möjligheten till "empowerment" hos varje fallägare och varje grön energiproduktionsmöjlighet och arbete här. Vi har också svårt att förklara för våra barn.

 

Senast uppdaterad tisdag, 12 februari 2019 10:54

Träffar: 7141

Vi är stolta över

PHPLTD

Vårt gemensamma arbete i Indien. CKTAB har under flera år arbetat tillsammans med Prakruti Ltd i Bangalore. I samarbete mellan oss och Hartwigsen Hydro I USA har CKTABs turgo-löphjul utvecklats och förfinats. I bland annat Indien är de implementerade på ett flertal sites. Och nu har Prakruti fått utmärkelse under en konferens, Millennium Alliance, november 2014 i New Delhi.

Utmärkelsen är av kategorin Clean Energy/Climate change (ur ett svenskt perspektiv lite udda?) och projektbeskrivningen lyder:

"The project aims to build a business in providing Pico hydro based home lighting in hilly areas. The 2 products are 
a. 150 W hydro turbine generator set, 48 V battery pack to provide Lighting and mobile charging power to 6 neighboring houses .

b. 300 W hydro turbine generator sets, 48 V battery pack to provide lighting, mobile charging power and one community TV point to 9 neighboring houses.

The product package consisting of the hydro turbine to generate power from low to high head is available. The balances of the components are off the shelf. The project is proposed at Uttarkashi and Rudraprayag districts of Uttarakhand. The delivery team at site has been identified and the action can start. The critical issues to be addressed in the project are the local delivery, local maintenance and local financing. Prakruti has significant experience on this in Karnataka. An innovative strategy has been proposed for the project. 
The project would deliver 100 such systems. The experience would be used to scale up the activity across Uttarakhand and other Himalayan hilly states. The potential is estimated at over 200,000 based on previous studies."

Senast uppdaterad torsdag, 23 augusti 2018 08:57

Träffar: 6895

Tid att agera!

Vattenverksamhet

nya-energi

Senast uppdaterad torsdag, 23 augusti 2018 08:54

Träffar: 5329

Fler artiklar...

  1. 5 st CK1300SEXT
Telefon: 021-180 700 | Adress: Kedjebohammar, 739 92  Skinnskatteberg, Sverige
© Cargo & Kraft Turbin Sverige AB