Filmtajm

Bygge av Halla kraftstation med en CK1300SEXT.

 

Gula turbiner - från produktion till station.

CK600RM, Kedjebohammar i drift.

 

CK600RM, sluten semikaplan. Bygge av station. 

2 st CK1300S, öppen semikaplan. Bygge av station.

 

Svivel på CK600RM vattenturbin.

CK1100S, öppen semikaplan i Storbritannien.

 

 

 

Telefon: 021-180 700 | Adress: Navigatörgatan 6, 721 32 Västerås, Sverige
© Cargo & Kraft Turbin Sverige AB