Miljö

MiljöSmåskalig vattenkraft är att ta till vara kraften som genereras då vatten faller mellan två ytor. Grunden är en fördämning i vatten. Det har vi mängder av i Sverige; kvarnar, sågverk och hammar-smedjor där tidigare generationer slitit hårt. 

Vi menar att det är ebberöds bank att inte ta tillvara de möjligheter som finns i redan fördämda, reglerade vattendrag där dammar funnits i hundratals år.

CKTAB arbetar för samsyn – vi är övertygade om att respekt för historien, respekt för miljön och grön energiproduktion är utmärkt att kombinera. Vi tillverkar vattenturbiner som minimerar avtryck i miljön. Med modern teknik kan du få både mer och säkrare produktion. En vattenturbin från CKTAB  smörjs av vatten – ingen olja, inga utsläpp!

Enligt en s. k. emergianalys, där  tillverkningskostnaden beräknas med en s. k. sol-joule-matris, är en vattenturbin den mest lönsamma energiproducenten – sett ur naturens perspektiv. En vattenturbin ger snart mer energi än vad den kostat att tillverka. Detsamma ska gälla den verkliga ekonomiska satsningen.

CKTAB arbetar med respekt för vattenliv, vattenvägar och alla som har intresse för vatten. Strömfallsdrift är en självklarhet och vi ser gärna samarbete om faunapassager.

Cargo & Kraft Turbin Sverige AB tillverkar bara i Sverige med svenska material i certifierade miljöer. Vi arbetar aktivt för att minimera miljöavtryck genom att t ex minska antalet transporter. Våra turbiner är lätta att underhålla, inga "övertekniska" lösningar. Reglering och kontroll sköts via sms och modem – allt för att underlätta och minska resor och kostnader.

CKTABs ambition är att varje anläggning inom rimlig tid ska vara lönsam för ägaren.

Det är enkelt att installera, enkelt att sköta och enkelt att äga en vattenturbin från Cargo & Kraft Turbin Sverige AB.

 
Telefon: 021-180 700 | Adress: Kedjebohammar, 739 92  Skinnskatteberg, Sverige
© Cargo & Kraft Turbin Sverige AB